AM – 15 let („autíčko“)

Novinka - výuka na „autíčkách“ CHATENET a Mev Hummer
Čtyřkolová vozidla o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Autoškola Aura v rámci projektu výuky na automatickou převodovku začala se skupinou AM zaměřenou na cílovou skupinu nejmladších řidičů jezdící na dvoustopém vozidle („autíčka“).

Kurz je zaměřen nejen na výcvik na motorce a získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, ale oproti jiným autoškolám, které provádí výuku a výcvik pouze na motorce, naše autoškola nabízí v rámci kurzu motorku současně seznámení s „autíčkem“ na cvičišti a dále po dosažení a vystavení řidičského oprávnění pokračování výcviku na našich vlastních „autíčkách“ s automatickou převodovkou, a to jak na naftovém Chatenetu, tak i plně elektrickém Mev Hummeru, kde se zaměřujeme na přechod z jednostopého vozidla (motorky) na dvoustopé („autíčka“).

Snahou tohoto projektu je získat nejmladší skupinu řidičů, kteří nemají vztah k motorkám, vědí, že na motorce nebudou jezdit, ale mají zájem jen o „autíčko“. Cílem projektu je maximální připravenost žadatele/prvořidiče v silničním provozu ve městě i mimo město,

Samotný výcvik je veden na elektrickém Mev Hummeru, protože autoškola věří v alternativní zdroje, a tím nabízí nejmladší skupině řidičů odzkoušet si oba typy vozidel, tedy jak s elektrickým, tak i spalovacím motorem.